Estudis científics

Dermatologia

Ús de la teràpia làser en el tractament de la detenció del cicle del pèl en un gos. La fotobiomodulació com a tractament i anàlisi diagnòstica en dermatologia.

Penetració transcutània

Penetració de la llum transcutània a la teràpia làser superpulsada i la
longitud d’ona múltiple en gossos. Cicatrització, analgèsia i rehabilitació.

Activitat Bactericida

Activitat bactericida de la Llum blava a S.pseudintermedius sensible a meticil·lina (MSSP) i S.pseudintermedius resistent a meticil·lina (MRSP). Fototeràpia pel tractament del llepat acral caní i dermatitis.

Analgèsia Perioperatòria

Efectes analgèsics postoperatoris de la punció làser en gosses sotmeses a ovariohisterectomia. Ús del làser per controlar el dolor perioperatori en gossos.

Cicatrització de ferides quirúrgiques

Teràpia làser per accelerar la cicatrització de ferides quirúrgiques. Estudi en hemilaminectomies toracolumbar.

Làser en la cirurgia del tercer molar

Efecte de la teràpia amb làser associats amb la cirurgia del tercer molar: Anàlisi del dolor, edema i trismus.

Comparativa entre làsers

Comparativa entre làsers terapèutics. Seguretat dels làsers tipus 1 en mans dels propietaris pel tractament des de casa.

Acupuntura làser contra l'ansietat

L’acupuntura làser contra l’ansietat a cavalls amb estrès agut. Efectes beneficiosos de l’acupuntura làser prèvia a una situació estressant coneguda.